جامع خبر (جامع نیوز): موسسه ملل در پایان شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸ در مصارف و منابع یا همان اعطای تسهیلات و جمع آوری سپرده نسبت به دوره مشابه در سال قبل، رشدی ۵۰ درصدی را تجربه کرده که نشان از اعتماد مشتریان به این موسسه است. به گزارش جامع نیوز به نقل […]

جامع خبر (جامع نیوز): موسسه ملل در پایان شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸ در مصارف و منابع یا همان اعطای تسهیلات و جمع آوری سپرده نسبت به دوره مشابه در سال قبل، رشدی ۵۰ درصدی را تجربه کرده که نشان از اعتماد مشتریان به این موسسه است.

به گزارش جامع نیوز به نقل از اخباربانک، موسسه ملل در پایان نیمه نخست سال ۹۸ بالغ بر۱۴۸ هزار و ۶۵۸ میلیارد ریال مانده تسهیلات داشت که بواسطه این تسهیلات اعطایی حدود ۱۶ هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

این در حالی است که این موسسه در دوره مشابه در سال ۹۷ حدود ۹۸ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال تسهیلات داد که حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال عایدی داشت.

بر این اساس موسسه ملل در حوزه پرداخت تسهیلات رشدی ۵۰ درصدی را تجربه کرده و در بخش درآمد کسب شده نیز حدود ۴۷ درصد صعود داشته است.

بیشترین تسهیلات به بخش مشارکت مدنی با رقم ۱۱۸ هزارو ۵۹۱ میلیارد ریال تعلق داشته و بعد از آن فروش اقساطی با مبلغ ۲۰ هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال قرار داشت. تسهیلات قرض الحسنه نیز دو هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال بود.

مشارکت مدنی در شش ماهه نخست امسال برای موسسه ملل بیش از ۱۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال عایدی داشته و فروش اقساطی نیز حدود یک هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال درآمد آورده است.

مانده سپرده موسسه ملل در پایان شهریور ۹۸ حدود ۱۲۶ هزار ۱۷۶ میلیارد ریال بوده و سود پرداختی بابت آن ۱۰ هزار و ۱۸ میلیارد ریال بوده است.

مانده سپرده موسسه ملل در پایان شش ماهه نخست سال ۹۷ حدود ۸۴ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال بوده که بر اساس آن هفت هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال سود پرداخت شده است.

در دوره شش ماهه مورد بررسی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ موسسه ملل قریب به ۵۰ درصد سپرده بیشتری جمع کرده که نشان از اعتماد بیشتر مشتریان به این موسسه دارد.

بالاترین سپرده به سپرده کوتاه مدت یکساله با مبلغ ۱۰۳ هزار و ۱۷۸ میلیارد ریال تعلق داشته و بعد از آن به سپرده های کوتاه مدت با رقم ۱۷ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال و قرض الحسنه با رقم پنج هزار و ۴۵۲ میلیارد ریال قرار داشت.

بالاترین سود پرداختی به سپرده های بلند مدت با رقم ۹ هزار و ۵۸ میلیارد ریال و سپس سپرده کوتاه مدت با رقم ۹۴۳ میلیارد ریال تعلق داشت.