جامع خبر(جامع نیوز): بیمه “ما” بر اساس تاییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ا برای هشتمین سال متوالی رتبه یک توانگری مالی با نسبت ۱۷۴ درصد را به خود اختصاص داد. به گزارش جامع خبر به نقل از روابط عمومی بیمه “ما”، رتبه توانگری مالی این شرکت از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا در سطح یک اعلام شد که […]

جامع خبر(جامع نیوز): بیمه “ما” بر اساس تاییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ا برای هشتمین سال متوالی رتبه یک توانگری مالی با نسبت ۱۷۴ درصد را به خود اختصاص داد.

به گزارش جامع خبر به نقل از روابط عمومی بیمه “ما”، رتبه توانگری مالی این شرکت از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا در سطح یک اعلام شد که با توجه به اعمال مدیریت صحیح ریسک، نسبت توانگری مالی این شرکت ۱۷۴ درصد و در سطح یک مورد تایید قرار گرفت.
در متن نامه بیمه مرکزی آمده است: « در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، حسب بررسی و کنترل انجام شده ، نسبت به توانگری مالی آن شرکت با نسبت توانگری مالی ۱۷۴ درصد و سطح یک، مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد.»