جامع خبر(جامع نیوز):با موافقت سهامداران در مجمع اخیر بانک قرض الحسنه مهرایران و صدور مجوز بانک مرکزی سرمایه این بانک ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در این باره گفت: با صدور مجوز بانک مرکزی، سرمایه بانک قرض‌الحسنه […]

جامع خبر(جامع نیوز):با موافقت سهامداران در مجمع اخیر بانک قرض الحسنه مهرایران و صدور مجوز بانک مرکزی سرمایه این بانک ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در این باره گفت: با صدور مجوز بانک مرکزی، سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۲۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
وی افزود: این افزایش سرمایه صورت گرفته در شرایط مختلف به قدرت تسهیلات‌دهی بانک کمک می‌کند و سبب شده است تا بانک بتواند خدمات و طرح های تسهیلاتی بیشتری را در حوزه های اشتغالزایی و کارآفرینی، رفع مایحتاج ضروری، بهداشت و درمان و سایر بخش ها به نیازمندان واقعی جامعه پرداخت کند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران خاطرنشان کرد: حداقل نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی ۸ درصد تعیین شده که در حال حاضر این نسبت در بانک قرض الحسنه مهرایران ۱۸.۶ درصد می باشد.
وی تصریح کرد: افزایش سرمایه صورت گرفته بانک قرض الحسنه مهرایران به ۲۵ هزار میلیارد ریال، اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش میزان جذب سپرده‌، افزایش ظرفیت‌های عملیاتی و همچنین بهبود شاخص‌های عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار را به همراه دارد.
دکتر اکبری خاطرنشان کرد: این افزایش سرمایه صورت گرفته بر اساس اعتماد سهامداران باتوجه به عملکرد بسیار خوب بانک در سال های اخیر انجام شده است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در رابطه با محل افزایش سرمایه بیان داشت: سهامداران بانک باهدف ارائه خدمات بیشتر به مشتریان، به جای توزیع و دریافت سود سهام خود، اقدام به تامین مالی این افزایش سرمایه از محل سود انباشته، مطالبات سهامداران و اندوخته ها نمودند تا ساختار مالی این بانک برای ارائه خدمات بهتر و پرداخت تسهیلات بیشتر به آحاد جامعه تقویت شود.
دکتر مرتضی اکبری با اشاره به دلایل موافقت سهامداران و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه این بانک اظهارداشت: باتوجه به اینکه جامعه هدف بانک قرض الحسنه مهرایران بیشتر اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، سهامداران بانک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه خدمات و تسهیلات قرض الحسنه بیشتر به نیازمندان، با این افزایش سرمایه بانک موافقت کردند چرا که این موضوع در افزایش توانمندی جذب منابع، ارتقای سهم بازار، توسعه ظرفیت بانک در اعطای تسهیلات و … بسیار موثر است.
وی تصریح کرد: با این افزایش سرمایه صورت گرفته بانک قرض الحسنه مهرایران توان مالی برای پرداخت تسهیلات به نیازمندان بیشتر و نیز تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد از طریق اعطای وام های قرض الحسنه افزایش یافته است که این مهم راهکار موثری برای بهبود شاخص های رونق اقتصادی است.
شایان ذکر است، بانک قرض الحسنه مهرایران در سال ۱۳۸۶ با سرمایه اولیه ۱۵ هزار میلیارد ریال توسط بانک های ملی ایران، ملت، صادرات ایران، بانک سپه، تجارت، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران تاسیس شد. با این افزایش سرمایه صورت گرفته، سرمایه ثبت شده سهامداران به ۲۵ هزار میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام بانک به ۲۸ هزار میلیارد ریال رسید.