جامع خبر(جامع نیوز):عیسی امامی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور شناسایی ظرفیت های اقتصادی استان و همچنین نظارت، ارزیابی عملکرد و بررسی وضعیت منابع، مصارف و مطالبات بانکی از شعب استان اصفهان بازدید کرد. به گزارش جامع خبر به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، ارزیابی آمارعملکرد شعب […]

جامع خبر(جامع نیوز):عیسی امامی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور شناسایی ظرفیت های اقتصادی استان و همچنین نظارت، ارزیابی عملکرد و بررسی وضعیت منابع، مصارف و مطالبات بانکی از شعب استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش جامع خبر به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، ارزیابی آمارعملکرد شعب استان اصفهان از جمله اهداف اصلی سفر امامی به این استان بود و در این راستا از شعب زرین کوب، هشت بهشت، بهار، ارتش و خمینی شهر بازدید به عمل آورد.

عیسی امامی، در بازدید از شعب با بررسی داشبورد عملیاتی در جمع کارکنان افزود: کارکنان بانک با وجود داشبورد عملیاتی می توانند در هر زمانی که بخواهند نسبت به تجزیه و تحلیل و مقایسه شعبه محل خدمت خود، نسبت به شناسائی کسورات شعبه در کلیه خدمات و منابع و مصارف و مطالبات اقدام و نیز آنها را برطرف نماید.

امامی در شعب بازدید شده تاکید کرد: چنانچه کارکنان شناخت کافی از مباحث فرهنگی و اقتصادی استان خود داشته باشند بسیار راحت تر می توانند در خصوص جذب منابع پایدار قدم بردارند