جامع خبر(جامع نیوز):سرپرست معاونت اعتبارات و بین‌الملل بانک اقتصادنوین منصوب شددر حکمی از سوی علیرضا بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصادنوین، نیما محمدی تودشکی به عنوان سرپرست معاونت اعتبارات و بین‌‌الملل بانک اقتصادنوین منصوب شد. به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین؛ محمدی دانش‌‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت مالی از دانشگاه تهران است و پیش از این در سمت‌های […]

جامع خبر(جامع نیوز):سرپرست معاونت اعتبارات و بین‌الملل بانک اقتصادنوین منصوب شددر حکمی از سوی علیرضا بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصادنوین، نیما محمدی تودشکی به عنوان سرپرست معاونت اعتبارات و بین‌‌الملل بانک اقتصادنوین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین؛ محمدی دانش‌‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت مالی از دانشگاه تهران است و پیش از این در سمت‌های اجرایی مختلفی از جمله معاون اداره اعتبارات، رئیس اداره اعتبارات و مدیر اعتبارات در بانک اقتصادنوین عهده‌‌دار مسئولیت بوده است.