جامع خبر(جامع نیوز):طرح “پیمان روستایی بانک پارسیان”با هدف توانمندسازی پایدار روستاییان و اقشار آسیب پذیر از طریق ایجاد اشتغال خویش فرما رونمایی شد. طی مراسمی با حضور مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، مشاورین مدیرعامل، رییس اداره نوآوری و کسب و کار، معاون منطقه ۵ تهران، رییس شعبه گیلاوند بانک پارسیان نمایندگان […]

جامع خبر(جامع نیوز):طرح “پیمان روستایی بانک پارسیان”با هدف توانمندسازی پایدار روستاییان و اقشار آسیب پذیر از طریق ایجاد اشتغال خویش فرما رونمایی شد.

طی مراسمی با حضور مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، مشاورین مدیرعامل، رییس اداره نوآوری و کسب و کار، معاون منطقه ۵ تهران، رییس شعبه گیلاوند بانک پارسیان نمایندگان صندوق قرض الحسنه پارسیان و کارشناسان مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی و همچنین اعضای شورای اسلامی روستای حصار بالا، در روز سه شنبه ۳۰ مهرماه ۹۸، اجرای طرح پیمان روستایی صندوق قرض الحسنه پارسیان،در محل شورای اسلامی و دهیاری حصاربالا از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوندآغاز شد.
دکتر فراهانی، مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان در این مراسم طی ایراد سخنانی، ضمن تشکر از زحمات شعبه گیلاوند و همچنین مسئولین محترم شورای روستای حصار بالا با اشاره به مسئولیت اجتماعی بانک و صندوق قرض الحسنه پارسیان در جهت محرومیت زدایی، توانمند سازی بخش مولد (آسیب پذیر) اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان محترم عنوان کرد: با افتخار در قالب طرح بومی سازی شده پیمان روستایی به منظور تحقق شعار رونق تولید و همچنین حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی تسهیلات قرض الحسنه روستایی به منظور تجهیز کارگاه تولیدی پوشاک روستای حصاربالا پرداخت شد.
دکتر فراهانی در ادامه به تشریح مدل اجرایی این طرح پرداخت و خاطر نشان کرد: در این الگوی بومی به منظور نظارت بر مصرف تسهیلات در بخش حقیقی اقتصاد و هم افزایی اجتماعی،گروه های ۴ یا ۶ نفره از اشخاصی که در یک حوزه تخصص دارند با نظارت بانک و شورای محل تشکیل شده و تسهیلات با توجه به پیشرفت کار به اعضاء گروه پرداخت می شود.
مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان وجه تمایز این شیوه پرداخت تسهیلات را در روش ضمانت تسهیلات و تیم های اقتصادی گیرندگان تسهیلات عنوان کرد و افزود : با توجه به مشکلات اقشار ضعیف در ارائه تضامین و وثایق تسهیلات طبق روش های متداول بانک ها، در این طرح از شیوه ضمانت اجتماعی استفاده می شود.
وی تصریح کرد: بانک پارسیان و صندوق قرض الحسنه پارسیان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، مطالعه ای را بر روی طرح های اشتغالزایی روستایی موفق اجرا شده در کشورهای مختلف انجام داد که از جمله آن می توان به الگوی گرامین اشاره نمود و در نهایت مدل مطلوب بومی سازی شده با همکاری مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی و صندوق قرض الحسنه، تهیه و تدوین شد.
در پایان نیز ریاست شورای اسلامی روستای حصاربالا و تسهیلات گیرندگان نیز از این اقدام ارزشمند صندوق قرض الحسنه و بانک پارسیان جهت حمایت از طرح های اشتغالزایی و رونق کسب و کار روستایی تقدیرکردند