جامع خبر(جامع نیوز):وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از ششمین نمایشگاه چرم، کفش، کیف و صنایع وابسته گفت: محصولاتی که امسال در این نمایشگاه عرضه شده با نمونه آن‌ها در کشورهایی چون ترکیه و ایتالیایی برابری میکند و از نظر قیمت نیز خوشبختانه پایین تر است از این رو میتواند بازارهای دنیا را تصاحب […]

جامع خبر(جامع نیوز):وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از ششمین نمایشگاه چرم، کفش، کیف و صنایع وابسته گفت: محصولاتی که امسال در این نمایشگاه عرضه شده با نمونه آن‌ها در کشورهایی چون ترکیه و ایتالیایی برابری میکند و از نظر قیمت نیز خوشبختانه پایین تر است از این رو میتواند بازارهای دنیا را تصاحب کنند. لازمه‌ی تحقق این امر داشتن تمهیدات لازم برای تامین مواد اولیه است.

رضا رحمانی در بازدید از نمایشگاه امپکس ۹۸ در جمع خبرنگاران عنوان کرد: امروز در نمایشگاه دیدیم محصولاتی که در این‌جا نمایش داده شده همتراز با محصولات کشورهایی است که در این صنعت سال ها فعالیت کرده اند و حرفی برای گفتن دارند.
وی ادامه داد: مهمترین نکته‌ای که اکنون میتوانیم به آن بپردازیم تغییر باورهای ما است. یاید باور کنیم کالای ایرانی در دنیا میتواند در عرصه رقابت با کشورهای صاحب نام قرار گیرد زیرا ما اکنون شرکت‌هایی در کشور ما فعالیت می‌کنند که در خارج از کشور چندین شعبه دارند و برند آن‌ها مورد قبول مردم است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از سال گذشته تا امروز در بحث تامین مواد اولیه نهضت خوبی شکل گرفته به طوری که امروز در نمایشگاه ده‌ها مورد را دیدیم که با پتروپشیمی و تولیدکنندگان داخلی همکاری مشرک ایجاد کرده‌اند و مواد خود را از داخل تامین می کنند. هرچند بخشی از مواد ما وارداتی است که برای آن برنامه هایی درنظر گرفته ایم که داخلی سازی آن‌ها صورت گیرد و در موارد جزیی نیز ممکن است این اتفاق رخ ندهد. به هر صورت تامین مواد را باید جدی بگیریم.
رحمانی افزود: تولیدکنندگان امروز در این نمایشگاه از نبود نقدینگی گله داشتند. منابع داخلی ما باید به سمت تولید سوق داده شود. در مواردی نحوه رفتار دستگاه های دولتی نیز در این زمینه بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: رونق تولید رفع فقر و بیچارگی اعضای جامعه است و طبق فرمایش رهبری همه به خصوص دستگاه های دولتی باید بر رونق تولید متمرکز شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص امپکس ۹۸ گفت: امسال روند رشد را قابل توجه و بسیار عالی دیدم اما هنوز به نقطه ایده آل و نقطه ای که توانش را داریم نرسیده و با آن فاصله داریم و این همت باید تداوم یابد