جامع خبر(جامع نیوز): در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، داریوش محمدی مدیر عامل بیمه میهن عضو هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران شد. به گزارش جامع خبر به نقل از روابط عمومی بیمه میهن، در اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران، “هیئت رئیسه” از ارکان سندیکای بیمه گران محسوب می شود. بر اساس […]

جامع خبر(جامع نیوز): در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، داریوش محمدی مدیر عامل بیمه میهن عضو هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران شد.

به گزارش جامع خبر به نقل از روابط عمومی بیمه میهن، در اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران، “هیئت رئیسه” از ارکان سندیکای بیمه گران محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، در انتخابات هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران که امروز برگزار شد، آقایان ابراهیم کاردگر مدیر عامل بیمه دانا، مسعود بادین مدیر عامل بیمه آسیا، حجت بهاری فر مدیرعامل بیمه ما و علی جباری مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی به عنوان اعضای اصلی و آقای داریوش محمدی مدیرعامل بیمه میهن و خانم مینا صدیق نوحی مدیر عامل بیمه متقابل کیش به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

بر اساس اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران؛ این سندیکا دارای هیئت رئیسه ای مرکب از دبیرکل و چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل است. اعضای اصلی و علی البدل از بین عالی ترین مقام های اجرایی موسسات عضو، برای مدت دو سال توسط شورای عمومی انتخاب می شوند. تداوم عضویت افراد مذکور در هیئت رئیسه، مشروط به استمرار تصدی آنها در سمت مدیر عاملی یکی از موسسات عضو خواهد بود.