چهارشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۹

مشارکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رویداد KishINVEX

جامع خبر(جامع نیوز): صنعت پتروشیمی ایران در آستانه جهشی دیگر برای دستیابی به جایگاهی ممتاز در جهان است. براسـاس برنامـه ریـزیهـای به عمـل آمـده، در جهـش دوم #پتروشـیمی، درآمد ایـن صنعت در سـال ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیـارد دلار و در سـال ۱۴۰۴ با جهـش سـوم صنعـت پتروشـیمی، به ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسـید که موجـب ارتقا جایگاه ایـران و قرار گرفتن در زمره ۵ کشور نخسـت دنیـا در حـوزه تولید فرآوردههای پتروشـیمی خواهد شـد و در این مسـیر هلدینگ خلیج فارس با برخـورداری از ۲۲ شـرکت فعـال تولیـدی و خدماتـی و ۱۰طـرح و پروژه در دسـت احـداث، نقش
بزرگـی در این تحول خواهد داشـت.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس علاوه بر مشارکت گسترده در نمایشگاه، در طی روزهای برگزاری رویداد #KishINVEX نسبت به برگزاری ۲ نشست تخصصی با محورهای فرصت‌های سرمایه گذاری در بورس با تکیه بر شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس و تامین مالی توسعه پروژه‌های نفت، گازو پتروشیمی اقدام خواهد نمود.

نوشته شده توسط تحریریه در یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۴:۲۵ ب.ظ

  • دیدگاه‌ها برای مشارکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رویداد KishINVEX بسته هستند
  • 3 بازدید
  • چاپ چاپ

دیدگاه

نظرات در این پست بسته شده.