جامع خبر(جامع نیوز):سعید معادی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون: کارگاه آموزشی این بانک به خلق، تسهیم و حفظ دانش سازمانی منجر می‌شود سعید معادی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون در آغاز کارگاه آموزشی مدیران ارشد، ستادی و استانی این بانک در سالن اجتماعات مدیریت شعب […]

جامع خبر(جامع نیوز):سعید معادی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون: کارگاه آموزشی این بانک به خلق، تسهیم و حفظ دانش سازمانی منجر می‌شود

سعید معادی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون در آغاز کارگاه آموزشی مدیران ارشد، ستادی و استانی این بانک در سالن اجتماعات مدیریت شعب استان مرکزی گفت: بانک توسعه تعاون با حضور در طرح‌های ملی و توسعه‌ای فرصت‌ها و جایگاه‌های مختلفی را به عهده گرفته که نشانگر ایجاد ظرفیت‌های جدید مبتنی بر توانمندی‌های این بانک بوده است.

معادی با اشاره به اینکه سازمان با علم به شرایط و اقتضا و نیازسنجی جامعه هدف، ضرورت‌ها را در اولویت قرار داده است گفت: این همایش محملی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار می‌باشد و با تجمیع اندیشه‌ها و آرای جامعه مدیریتی و با پیوستگی و ارتباط کامل، می‌توان خلق، تسهیم و حفظ دانش سازمانی را برای تجهیز منابع کیفی و پایدار و ارزشمند در راستای توسعه بازار ایجاد نمود.

وی بابیان اینکه شعاع و گستره جغرافیای بانک افزایش‌یافته گفت: این بانک با بهره‌گیری بجا از استراتژی مبتنی بر قابلیت و مزیت موجود به اصل بکارگیری مناسب استراتژی مبتنی بر مزیت واقف بوده است و در مواجهه با پیچیدگی و مقتضیات بازار با ایجاد رویکرد چند مزیتی و با توجه به انتظارات مشتری، نقشه‌ها و برنامه‌های متعددی برای توسعه کیفیت خدمات طراحی نموده و به اجرا درآورده است.

وی با اشاره به اینکه هدف این بوده که ظرفیت‌ها همواره با انتظارات تطبیق داشته باشد خاطرنشان کرد: تطابق و مقتضیات بازار مدنظر بانک بوده است.