یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸

عملکرد خوب بانک کشاورزی در میزان شفافیت و مدیریت مالی در ارزیابی های وزارت امور اقتصادی و دارایی

جامع خبر(جامع نیوز):وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۷،بانک کشاورزی را در سطح خوب قرار داد.

به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد،موضوع فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشورزی وبا هدف آگاهی از میزان موفقیت دستگاه ها در اجرای برنامه ها و اهداف کمی اصلاح نظام اداری و تخصصی،در ارزیابی های خود میزان شفافیت و مدیریت مالی در بانک کشاورزی را نزدیک به ۸۸ درصدتحقق تشخیص داده است.

بر اساس این گزارش،این ارزیابی ها حاکی از آن است که بانک کشاورزی در ارتقای سلامت اداری،پاسخگویی و مسئولیت پذیری نیز بیش از ۸۶درصد تحقق عمل کرده است.

نوشته شده توسط تحریریه در چهارشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۳:۴۵ ب.ظ

دیدگاه