جامع خبر(جامع نیوز) : موسسه اعتباری ملل گزارش عملکرد آبان ماه ۹۸ را منتشر کرد. به گزارش جامع خبر به نقل از اخباربانک، موسسه اعتباری ملل در هشت ماه نخست سال جاری از محل پرداخت تسهیلات ۲۱۸۲ میلیارد تومان در آمد کسب کرد و در مقابل ۱۴۱۰ میلیارد تومان سود به سپرده گذاران پرداخت کرد […]

جامع خبر(جامع نیوز) : موسسه اعتباری ملل گزارش عملکرد آبان ماه ۹۸ را منتشر کرد.

به گزارش جامع خبر به نقل از اخباربانک، موسسه اعتباری ملل در هشت ماه نخست سال جاری از محل پرداخت تسهیلات ۲۱۸۲ میلیارد تومان در آمد کسب کرد و در مقابل ۱۴۱۰ میلیارد تومان سود به سپرده گذاران پرداخت کرد در نتیجه توانست تراز عملیاتی مثبت ۷۷۲ میلیارد تومانی را ثبت کند.

این شرکت در مدت مشابه سال گذشته توانسته بود تراز عملیاتی مثبت ۴۲۸ میلیارد تومانی را ثبت کند که در سال جاری ۸۰ درصد رشد داشته و رقم ۷۷۲ میلیارد تومان را ثبت کرد.

موسسه ملل در آبان ماه سال جاری ۲۸۱ میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی در آمد کسب کرد و در مقابل به سپرده گذاران ۲۱۱ میلیارد تومان سود پرداخت کرد و توانست تراز مثبت ۷۰ میلیارد تومان را به ثبت بر ساند.

سر فصل مشارکت مدنی بیشترین سهم را از تسهیلات اعطایی در آبان ماه و طول ۸ ماه سال جاری داشته است و همچنین بیشترین سود به سپرده‌های بلند مدت یک سال در این موسسه اعتباری پرداخت شده است .