جامع خبر(جامع نیوز):بیمه سینا به‌منظور هم‌افزایی و رویه‌سازی بین شرکت‌های بیمه پیشنهاد تشکیل کمیته حقوقی در سندیکای بیمه‌گران ایران را به دبیرکل ارائه داد. به گزارش پایگاه خبری جامع خبر به نقل از روابط عمومی بیمه سینا، دکتر رضا جعفری، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره بیمه سینا طی نامه‌ای در جهت تعامل مدیریت‌های حقوقی شرکت­‌های بیمه […]

جامع خبر(جامع نیوز):بیمه سینا به‌منظور هم‌افزایی و رویه‌سازی بین شرکت‌های بیمه پیشنهاد تشکیل کمیته حقوقی در سندیکای بیمه‌گران ایران را به دبیرکل ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری جامع خبر به نقل از روابط عمومی بیمه سینا، دکتر رضا جعفری، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره بیمه سینا طی نامه‌ای در جهت تعامل مدیریت‌های حقوقی شرکت­‌های بیمه از دکتر سیدمحمد کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران درخواست کرد که به‌دلیل صدور آرای وحدت‌رویه پی‌درپی و برخی آرای قضایی مغایر با حقوق و تعهدات شرکت­‌های بیمه به‌خصوص در رشته شخص ثالث که حقوق شرکت‌های بیمه را تحت‌تأثیر قرار داده است، کمیته حقوقی سندیکای بیمه‌گران به‌منظور هم‌افزایی و رویه‌سازی به‌جای رویه‌پذیری تشکیل و فعال شود.