جامع خبر(جامع نیوز):بانک ملی ایران به منظور توان بخشی به اقشار ضعیف و گروه های هدف سازمان های حمایتی، در هفت ماه ابتدای سال جاری بیش از ۱۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک از ابتدای سال جاری تا […]

جامع خبر(جامع نیوز):بانک ملی ایران به منظور توان بخشی به اقشار ضعیف و گروه های هدف سازمان های حمایتی، در هفت ماه ابتدای سال جاری بیش از ۱۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۸۲ فقره تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی به ارزش دو هزار و ۷۶۵ میلیارد و ۲۹۸ میلیون ریال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و صاحبان مشاغل مورد حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.
بر این اساس در مدت مذکور، سهم تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) از مجموع تسهیلات قرض الحسنه پرداختی بانک ملی ایران بالغ بر پنج هزار و ۶۸۸ فقره به ارزش یک هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال و تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی بالغ بر دو هزار و ۷۵ فقره به ارزش ۵۷۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال بوده است.
همچنین این بانک، پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به سازمان های حمایتی را نیز در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس در مدت مذکور، ۶۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال از این تسهیلات به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۲۳ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است.
طی این مدت ۷۵ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال نیز تسهیلات مشاغل خانگی و خوداشتغالی به بنیاد شهید تخصیص داده شده است.
پرداخت یک هزار و ۹۱۵ فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش ۲۱۴ میلیارد و ۷۹۳ میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار کسب و کار کشور بوده است.
بانک ملی ایران در سال گذشته نیز با رویکرد حمایت از بازار اشتغال ۴۱ هزار و ۲۳۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و بالغ بر ۲۴ هزار و ۹۲۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی تخصیص داده است.