اولین همایش اسب سواری کارون
اولین همایش اسب سواری کارون

جامع خبر(جامع نیوز):اولین همایش اسب سواری بانام کارون با حضور ۱۰۰اسب سوار درشهرستان نطنز برگزار شد به گزارش جامع خبر سید مرتضی میر محمد برگزارکننده این همایش گفت:این همایش اولین باراست که توسط این مجموعه اسبدوانی به مدت یک روز برگزارمیشودوامیدوارم بتوانم درآینده این همایش را به طورکشوری برگزارکنم. اسب سوارانی از اطراف نطنز ،اصفهان،کاشان […]

جامع خبر(جامع نیوز):اولین همایش اسب سواری بانام کارون با حضور ۱۰۰اسب سوار درشهرستان نطنز برگزار شد
به گزارش جامع خبر سید مرتضی میر محمد برگزارکننده این همایش گفت:این همایش اولین باراست که توسط این مجموعه اسبدوانی به مدت یک روز برگزارمیشودوامیدوارم بتوانم درآینده این همایش را به طورکشوری برگزارکنم.
اسب سوارانی از اطراف نطنز ،اصفهان،کاشان ،موغاروروستاههای اطراف دراین همایش شرکت دارند
گفتنی است این همایش توسط نماینده شهرستان نظنز،شهرداروفرماندار وامام جمعه شهر افتتاح شدوتاپایان روز جمعه ۳۰مهرماه ادامه داشت.