جامع خبر(جامع نیوز):مشتریان تلفن ثابت در صورت عدم نیاز به برقراری تماس بین الملل نسبت به بستن صفر دوم خطوط تلفن خود اقدام نمایند. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، شهروندان و مشتریان تلفن ثابت، در صورت عدم نیاز به برقراری ارتباط و مکالمه بین الملل و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده […]

جامع خبر(جامع نیوز):مشتریان تلفن ثابت در صورت عدم نیاز به برقراری تماس بین الملل نسبت به بستن صفر دوم خطوط تلفن خود اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، شهروندان و مشتریان تلفن ثابت، در صورت عدم نیاز به برقراری ارتباط و مکالمه بین الملل و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، می توانند از طریق صفحه ” مخابرات من ” در سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و یا مراجعه به نزدیک ترین امور مشتریان مراکز مخابراتی، نسبت به ارایه درخواست بستن صفر بین الملل تلفن ثابت خود اقدام کنند.