نظام ارزیابی پرسنل پاکسان تغییر می کند
نظام ارزیابی پرسنل پاکسان تغییر می کند

یکی از مواردی که در این مجموعه در تلاش هستیم تا اصلاح کنیم ارزشیابی عملکرد تمامی پرسنل است. پایگاه خبری تحلیلی پاکسان نیوز: حسن بقائی مدیرعامل پاکسان با اشاره به رویکرد این مجموعه در راه اندازی نظام ارزشیابی عملکرد گفت: یکی از مواردی که در این مجموعه در تلاش هستیم تا اصلاح کنیم ارزشیابی عملکرد […]

یکی از مواردی که در این مجموعه در تلاش هستیم تا اصلاح کنیم ارزشیابی عملکرد تمامی پرسنل است.

پایگاه خبری تحلیلی پاکسان نیوز: حسن بقائی مدیرعامل پاکسان با اشاره به رویکرد این مجموعه در راه اندازی نظام ارزشیابی عملکرد گفت: یکی از مواردی که در این مجموعه در تلاش هستیم تا اصلاح کنیم ارزشیابی عملکرد تمامی پرسنل است به نحوی که همه افراد در یک سیستم فراگیر و استاندارد مورد ارزیابی قرار بگیرند و آن ارزیابی مبنای بسیاری از تصمیم گیری های سازمانی شود.

به نقل از پاکسان نیوز، وی ضمن تشریح سازوکار جدید نظام ارزشیابی عملکرد افزود: این طرح در تمام سطوح سازمانی اجرا می شود و تمامی پرسنل در سطح رؤسا، کارشناسان، کارمندان و کارگران هم در پست های ستادی و در بخش های تولیدی مورد سنجش قرار می گیرند و بر اساس عملکرد تشویق شده و پاداش دریافت می کنند.

بقائی با اشاره به مواردی که پیرامون آن افراد ارزیابی می شوند یادآورشد: این ارزیابی شامل روحیه کار تیمی، توانمندی، تصمیم گیری، تفکر انتقادی، تفکر خلاق، بازخورد عملکرد، برنامه ریزی و سازمادهی، رهبری، انضباط، کیفیت انجام کار، دانش شغلی تخصصی و… است که پرسنل در هر عنوان مورد ارزیابی قرار گرفته و در ارائه پاداش، ارتقاء شغلی، دوام همکاری و… این موارد مورد توجه قرار می‌گیرد تا افراد در چهارچوب شایستگی های خود مورد تشویق قرار بگیرند.

وی در ادامه به پیاده سازی نرم افزار نظام ارزشیابی عملکرد نیز اشاره کرد و یادآورشد: این ارزیابی دو بار در سال و در بازه های زمانی شش ماهه و توسط مدیران واحدها و به صورت خود اظهاری توسط افراد صورت می گیرد و بر اساس امتیازات کسب شده ارتقاء شغلی، پاداش و…به فرد داده می‌شود.

مدیرعامل پاکسان نظام پرداخت پاداش و ارتقاء شغلی حاکم بر عموم سازمان ها و شرکت های تولیدی را نیازمند بازنگری و بهبود دانست و خاطرنشان کرد: در نظام ارزشیابی که به صورت عمومی در مجموعه های تولیدی اجرا می شود آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد توانمندی و بازتعریف فرد در نظام سازمانی است و همین روش به دلیل نقایصی که دارد نمی تواند تمام و کمال باشد و باعث ایجاد دلسردی در افرادی می شود که در سازمان بسیار مفید هستند و بیش از شرح وظایف خود در سازمان عهده دار مسئولیت می شوند اما در نهایت در سیستم به اندازه سایرین پاداش و یا تشویقی دریافت می کنند.

بقائی این حرکت را در راستای عدالت سازمانی معرفی کرد و افزود: عدالت، تأثیر قوی بر رفتار، عملکرد و نگرش کارکنان دارد. هنگامی که کارکنان مشاهده می‌کنند در سازمان با آنها به طور عادلانه رفتار می‌شود، تعهد سازمانی بیشتر، عملکرد شغلی مؤثر‌تر و رفتار شهروندی-سازمانی بهتری از خود نشان می‌دهند و همین امر می تواند حرکت در دستیابی به موفقیت مجموعه را سرعت بخشیده و نیروی انسانی را در مسیر درست خود هدایت نماید.

به گفته وی گام نخست نظام ارزشیابی عملکرد پرسنل پاکسان در نیمه اول آبان پیاده سازی و بقیه به صورت دوره ای تکمیل می شود و بخش‌های دیگر آن نیز تا پایان سال اجرائی می شود تا در این مجموعه شاهد بهبود ارزیابی عملکردها بر اساس ارزش های سازمانی باشیم.

پیش از این نیز به منظور تقویت بنیه درآمدی پرسنل این مجموعه خصوصا شاغلین در خطوط تولید در پرداخت پاداش تولید پاکسان بازنگری صورت گرفته بود تا هر فرد با توجه به شرایط و مؤلفه‌های مختلف، این افزایش پاداش تولید را دریافت نماید.