جامع خبر(جامع نیوز):مخابرات منطقه تهران از شهروندان خواست تلفن خود را از طریق سامانه ۲۰۰۰ پرداخت نمایند. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با توجه به اینکه صورتحساب تلفن ثابت بصورت ماهانه صادر می شود، مشتریان می توانند به منظور پیشگیری از قطع تلفن، بدون مراجعه به مراکز مخابراتی و از طریق تماس با […]

جامع خبر(جامع نیوز):مخابرات منطقه تهران از شهروندان خواست تلفن خود را از طریق سامانه ۲۰۰۰ پرداخت نمایند.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با توجه به اینکه صورتحساب تلفن ثابت بصورت ماهانه صادر می شود، مشتریان می توانند به منظور پیشگیری از قطع تلفن، بدون مراجعه به مراکز مخابراتی و از طریق تماس با شماره ۲۰۰۰ از میزان بدهی میان دوره و پایان دوره تلفن خود مطلع شده و بدون نیاز به شناسه قبض، به صورت ۲۴ ساعته از همان طریق صورتحساب خود را پرداخت نمایند.

گفتنی است تلفن مشترکینی که به علت بدهی قطع شده باشد پس از پرداخت صورتحساب از طریق سامانه ۲۰۰۰ به طور خودکار وصل می شود. مشتریان می توانند در صورت عدم وصل تلفن، مشکل خود را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۲۰۲۱ پی گیری نمایند.
شایان ذکر است مشتریان تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت مخابرات تهران برای استفاده از خدمات مخابراتی و یا پرداخت قبوض خود می توانند از کد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع از طریق گوشی تلفن همراه یا شماره ۲۰۰۰ استفاده کنند و یا به وب سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس WWW.TCI.IR قسمت “مخابرات من” مراجعه نمایند.