اجرای بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از ۲ هفته تا ۳ ماه پس از ابلاغ
اجرای بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از ۲ هفته تا ۳ ماه پس از ابلاغ

جامع خبر(جامع نیوز):وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه موارد بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از ۲ هفته تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قابلیت اجرا دارد، گفت: پیش‌بینی می‌شود این بسته همچون بسته حمایت از صادرات مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار بگیرد و در رونق فضای تولید کشور موثر باشد. به […]

جامع خبر(جامع نیوز):وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه موارد بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از ۲ هفته تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قابلیت اجرا دارد، گفت: پیش‌بینی می‌شود این بسته همچون بسته حمایت از صادرات مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار بگیرد و در رونق فضای تولید کشور موثر باشد.

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سید رضا فاطمی‌امین» در گفت و گویی با بیان اینکه مشکلات احصاء شده از بررسی موانع تولید در طول چند سال گذشته بدست آمده و به نوعی مسائل کف میدان تولید مورد توجه قرار گرفته است، اظهارداشت: یکی از اقدامات وزارت صمت، رفع موانعی است که فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف با آن مواجه هستند.

فاطمی‌امین افزود: در نخستین اقدام در مهرماه سال جاری با تاکید رییس جمهوری، شناسایی ۲۶ ماده در بخش صادرات در دستور کار قرار داده شد که با تصویب و ابلاغ ستاد اقتصادی دولت، تاثیر خوبی در صادرات گذاشت و مورد استقبال و رضایت صادرکنندگان قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه دومین بسته برای رفع موانع اقتصادی در پنج بخش تدوین شده است، ادامه‌داد: حدود ۱۱ ماده مربوط به حوزه تامین مالی، چهار مورد از مواد مربوط به حوزه مالیات و ۶ ماده هم درباره کلیات موضوع کسب و کار است؛ همچنین در حوزه تامین اجتماعی و زیرساخت‌های تولید هم موانعی احصاء و احکامی در جهت رفع آن‌ها پیش‌بینی شده‌است.

وی اضافه‌کرد: برخی از این پیشنهادها مانند تقسیط بدهی‌های مالیاتی به‌محض ابلاغ قابل اجراست، زیرا ساز و کارها وجود دارد و فقط باید ابهاماتی که برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده برطرف شود و برخی دیگر از پیشنهادها همچون افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها نیاز به دستورالعمل‌های اجرایی دارد.