سیدعلیرضا کیایی به عنوان مسوول رسانه ای دومین همایش و نمایشگاه صنعت معدنکاری ایران IMIEX2022 منصوب شد
سیدعلیرضا کیایی به عنوان مسوول رسانه ای دومین همایش و نمایشگاه صنعت معدنکاری ایران IMIEX2022 منصوب شد

طی حکمی از سوی محمدرضا بهرامن، سیدعلیرضا کیایی به عنوان مسوول رسانه ای دومین همایش و نمایشگاه صنعت معدنکاری ایران IMIEX2022 منصوب شد. ​ به گزارش تجارت آوا، طی حکمی از سوی محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران سیدعلیرضا کیایی به سمت مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی دومین همایش و نمایشگاه صنعت معدنکاری ایران […]

طی حکمی از سوی محمدرضا بهرامن، سیدعلیرضا کیایی به عنوان مسوول رسانه ای دومین همایش و نمایشگاه صنعت معدنکاری ایران IMIEX2022 منصوب شد.


به گزارش تجارت آوا، طی حکمی از سوی محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران سیدعلیرضا کیایی به سمت مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی دومین همایش و نمایشگاه صنعت معدنکاری ایران IMIEX2022 منصوب گردید.