پیام مهندس وطن‌خواه مدیرعامل مکث موتور به مناسبت روز خبرنگار:
پیام مهندس وطن‌خواه مدیرعامل مکث موتور به مناسبت روز خبرنگار:

قدرت تخصص در هر صنعت و بازاری راهگشا و تنها راه رسیدن به قله کمال و شکوفایی است. باور دارم ‌یکی‌ از اصلی‌ترین و اثرگذارترین متخصصان هر حوزه خبرنگاران و اصحاب رسانه اند. نگاه کارشناسی دقیق و ورای سازمان‌ها، درکی عمیق به صاحبان کسب کار می‌دهدکه این نگاه جز در قلم صادقانه و کارشناسانه خبرنگاران […]

قدرت تخصص در هر صنعت و بازاری راهگشا و تنها راه رسیدن به قله کمال و شکوفایی است. باور دارم ‌یکی‌ از اصلی‌ترین و اثرگذارترین متخصصان هر حوزه خبرنگاران و اصحاب رسانه اند.
نگاه کارشناسی دقیق و ورای سازمان‌ها، درکی عمیق به صاحبان کسب کار می‌دهدکه این نگاه جز در قلم صادقانه و کارشناسانه خبرنگاران یافت نمی‌شود.
بدون شک آزادی اندیشه و بیان به عنوان جز لاینفک این حوزه است و انتقال افکار و بازخوردهای جامعه از عموم مردم تا صاحبنظران و متخصصان هر حوزه توسط رسانه‌ها به عنوان نمایندگان بر حق آنها و از سوی دیگر به تصویر کشیدن توانمندی صنایع خصوصی برای عموم جز در سایه این آزادی محقق نخواهد شد.
فرصت را مغتنم می‌شمارم و به بهانه روز خبرنگار صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و عمیق‌ترین قدردانی‌‌ها را به شما که پرچم آگاهی، آزادی و آزادگی، تخصص و امید را برافراشته نگه داشته‌اید تقدیم می‌کنم.
همواره در اوج بمانید
با احترام
بابک وطنخواه
۱۸ مرداد ۱۴۰۱