جامع خبر(جامع نیوز):بانک سامان با هدف حمایت از بخش تولید کشور، اقدام به انتشار اوراق گام میکند. به گزارش سامان رسانه، بانک سامان با هدف حمایت از بخش تولید کشور و تأمین سرمایه در گردش پایدار و سالم برای واحدهای تولیدی، اقدام به انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) میکند. بر این اساس، طیف گستردهای […]

جامع خبر(جامع نیوز):بانک سامان با هدف حمایت از بخش تولید کشور، اقدام به انتشار اوراق گام میکند.

به گزارش سامان رسانه، بانک سامان با هدف حمایت از بخش تولید کشور و تأمین سرمایه در گردش پایدار و سالم برای واحدهای تولیدی، اقدام به انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) میکند.
بر این اساس، طیف گستردهای از فعالیتهای اقتصادی ازجمله صنایع داروسازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، لوازمخانگی، صنایع غذایی، فروشگاههای زنجیرهای و غیره بهمنظور تأمین مالی میتوانند از اوراق گام استفاده کنند. لازم به ذکر است که این صنایع برای تأمین سرمایه درگردش و یا خرید مواد اولیه، میتوانند از اعتبار خود نزد بانک سامان استفاده کنند و بهجای پرداخت وجه نقد اوراق تضمینشده گام را به فروشنده تحویل دهند.
همچنین دارندگان اوراق گام میتوانند قبل از سررسید در صورت نیاز به منابع مالی، آن را در شبکه بانکی و یا بازار سرمایه نقد کنند.
متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا اخذ این اوراق میتوانند به یکی از شعب بانک سامان و یا مدیریت بانکداری شرکتی مراجعه کنند.