هیات مدیره بانک ملت پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش سرمایه ای بالغ بر ۲۰۹٫۹۵۷میلیارد ریال از محل سود انباشته به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کرد.  به نقل از روابط عمومی بانک ملت، هیات مدیره این بانک بورسی که با سرمایه ثبت شده ۲۰۷,۰۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال و افزایش سرمایه تاییدشده در […]

با افزایش سرمایه از محل سود انباشته بانک ملت ۴۷۲٫۰۰۰ میلیارد ریالی می شود
هیات مدیره بانک ملت پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش سرمایه ای بالغ بر ۲۰۹٫۹۵۷میلیارد ریال از محل سود انباشته به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کرد.

 به نقل از روابط عمومی بانک ملت، هیات مدیره این بانک بورسی که با سرمایه ثبت شده ۲۰۷,۰۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال و افزایش سرمایه تاییدشده در جریان ثبت ۵۵٫۰۰۰ میلیارد ریال و با نماد وبملت در بازار سرمایه کشور فعال است،  با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۷ مهرماه ۱۳۹۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) گزارش توجیهی خود را به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه این بانک از مبلغ ۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و با هدف بهبود ساختار سرمایه و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی موضوع بند (ف)تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱  به نهاد ناظر ارائه کرد.بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه ۲۰۹٫۹۵۷ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریالی بانک ملت در تاریخ هفتم شهریورماه سال جاری به تصویب هیات مدیره این بانک خصوصی شده رسیده و برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.بر این اساس، اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره بانک ملت درباره افزایش سرمایه پس از این اطلاع رسانی خواهد شد ضمن این که انجام این افزایش سرمایه علاوه بر بازرس قانونی، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده این بانک خواهد بود.