جامع خبر(جامع نیوز):نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری (صدای مشتری) ۱۴۰۱، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردید.    به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، این اجلاس که با رویکرد تکنیک های جهانی تعامل با مشتریان و ذینفعان بنگاه های اقتصادی، تولیدی و خدماتی، راهکارهای افزایش سهم بازار، اندازه‌گیری و […]

جامع خبر(جامع نیوز):نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری (صدای مشتری) ۱۴۰۱، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردید.

 

 به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، این اجلاس که با رویکرد تکنیک های جهانی تعامل با مشتریان و ذینفعان بنگاه های اقتصادی، تولیدی و خدماتی، راهکارهای افزایش سهم بازار، اندازه‌گیری و تحلیل سطح رضایتمندی مشتریان، ارتقای سطح رضایتمندی و رسیدن به وفادارسازی مشتریان، مسئولیت اجتماعی شرکتی و رضایتمندی مشتریان، رعایت حقوق مصرف‌کننده در شرایط بحرانی،  تأکید بر بهبود استانداردسازی و خدمات باکیفیت در شرایط کرونا، استفاده از فناوری‌های به‌روز ارتباط‌جمعی در جهت جذب و حفظ مشتری، توانمندی واحد صدای مشتری برگزار شد، بیمه آسماری را به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه معرفی کرد.
نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری بیست و سوم مرداد ماه ۱۴۰۱  با حضور شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش خصوصی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما  برگزار گردید.