شعبه «بلوار وحید» بانک اقتصادنوین در اصفهان به صورت موقت به شعبه «توحید» این شهر منتقل شد.   به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، بر این اساس، شعبه بلوار وحید از روز شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۱ به شعبه توحید (کد ۱۳۰۲) این شهر به نشانی اصفهان، خیابان توحید، چهارراه توحید، پلاک ۱۰۶ منتقل و […]

شعبه «بلوار وحید» بانک اقتصادنوین در اصفهان به صورت موقت به شعبه «توحید» این شهر منتقل شد.

 

به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، بر این اساس، شعبه بلوار وحید از روز شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۱ به شعبه توحید (کد ۱۳۰۲) این شهر به نشانی اصفهان، خیابان توحید، چهارراه توحید، پلاک ۱۰۶ منتقل و تمام سوابق، مستندات و پرونده‌های مشتریان ارجمند به این شعبه انتقال داده شد.

گفتنی است، ازآنجاکه خدمات بانک اقتصادنوین به‌صورت یکپارچه در تمامی شعب ارائه می‌شوند، مشتریان این بانک جز در برخی خدمات خاص، محدودیتی در دریافت خدمات بانکی و انتخاب شعبه ندارند و به‌آسانی می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را از تمامی شعب این بانک در سراسر کشور دریافت کنند