جامع خبر(جامع نیوز):بانک ملت توانست تراز عملیاتی خود را از مبلغ ۸۹ هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۴۰۰ با حدود ۸۵ درصد رشد، به مبلغ بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد ریال افزایش دهد و فاصله معنادار خود را از سایر رقبای بانکی حفظ کند.  به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک که […]

جامع خبر(جامع نیوز):بانک ملت توانست تراز عملیاتی خود را از مبلغ ۸۹ هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۴۰۰ با حدود ۸۵ درصد رشد، به مبلغ بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد ریال افزایش دهد و فاصله معنادار خود را از سایر رقبای بانکی حفظ کند.

 به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با سرمایه بیش از ۲۶۲ هزار میلیارد ریال، ارزش بازار ۸۴۰ هزار میلیارد ریال و رشد بیش از ۸۵ درصدی سودآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صدرنشین بانک های بورسی است موفق شده است تا نسبت p/e خود را بر اساس روش ttm به حدود۳٫۷ برساند که این امر نشان دهنده ارزندگی بالای سهام بانک ملت است. این درحالی است که میانگین p/e صنعت بانکی در حدود ۶٫۴۳ قرار دارد.

در عین حال، بانک ملت با ثبت مبلغ ۳۱۶ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات و سپرده گذاری و اوراق بدهی در تیرماه سال جاری، از رشد قابل توجه ۶۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار شده و با مدیریت بهینه خود رشد ۲۰ درصدی خالص درآمدکارمزد (غیر مشاع) را نسبت به ماه گذشته  رقم زده است.

بر اساس این گزارش، بانک ملت با مدیریت مطلوب نقدینگی، منابع غیر هزینه زای خود را (ریال و ارز) هم بیش از ۱٫۳۸۳ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۱۷ درصد رشد نسبت به تیر ماه سال گذشته) افزایش داده که این رشد عمدتاً مربوط به افزایش ۱۳۷ درصدی جذب سپرده های جاری ریال است.

همچنین بانک ملت موفق به اعطای بیش از ۸٫۴۷۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات (ریال و ارز) تا پایان تیر ۱۴۰۱ شده که نسبت به مدت مشابه با رشد ۳۲ درصدی رو به رو شده است.

در این میان تسهیلات مرابحه با سهم بیش از ۲۹ درصدی (مبلغ ۲٫۴۵۵ هزار میلیارد ریال )بیشترین سهم بری را در بین تسهیلات ریالی به خود اختصاص داده است.