جامع خبر(جامع نیوز):شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار با رویکرد دانش بنیان، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران – ۱ الی ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ حضور یافت

جامع خبر(جامع نیوز):شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار با رویکرد دانش بنیان، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران – ۱ الی ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ حضور یافت