جامع خبر(جامع نیوز):فروش بیمه نامه از سوی شرکت بیمه «ما» در پنج ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال با ۳۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از ۱۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال عبور کرد. به نقل از روابط عمومی بیمه «ما»، بر اساس مستندات منتشر شده از سوی کدال، بیمه «ما» […]

جامع خبر(جامع نیوز):فروش بیمه نامه از سوی شرکت بیمه «ما» در پنج ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال با ۳۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از ۱۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال عبور کرد.

به نقل از روابط عمومی بیمه «ما»، بر اساس مستندات منتشر شده از سوی کدال، بیمه «ما»  طی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه امسال، مبلغ ۱۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال حق بیمه در رشته‌های مختلف بیمه ای تولید کرده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۳۶ درصد رشد داشته است. فروش بیمه «ما» در ۵ ماهه ابتدایی سال قبل، قریب به ۹۳۳۰ میلیارد ریال بود.

بر اساس مستندات سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران، طی پنج ماه گذشته، ۲۸ درصد از حق بیمه تولید شده در بیمه «ما» توسط بیمه های آتش سوزی محقق شده که معادل  ۳۵۷۰ میلیارد ریال است. این در حالی است که حق بیمه تولید شده در این رشته بیمه ای، از رشدی در  حدود ۵۰۰ میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل، برخوردار شده است.

بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه «ما» در دوره مذکور  با کسب ۲۱ درصد از حق بیمه تولید شده، در رده دوم پرفروش ها قرار گرفته و این در حالی است که فروش این بیمه نامه با رشد ۷۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است.

گفتنی است تا پایان  ۳۱ مردادماه امسال، رقمی بیش از ۵۷۷۶ میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران بیمه «ما» پرداخت شده است.در این دوره بیشترین سهم از مبلغ خسارت پرداختی مربوط به رشته بیمه های درمان بوده که با پرداخت خسارت ۱۸۵۷  میلیارد ریالی ، ۳۲ درصد از مبلغ خسارات پرداختی در این دوره را به خود اختصاص داده است.