جامع خبر(جامع نیوز):نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و معاونان وزارت صمت در در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران با رویکرد دانش بنیان در محل نمایشگاه های دائمی تهران دایر است که در آن تشکلها، انجمن ها […]

جامع خبر(جامع نیوز):نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و معاونان وزارت صمت در در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران با رویکرد دانش بنیان در محل نمایشگاه های دائمی تهران دایر است که در آن تشکلها، انجمن ها و شرکتها و ارائه دهندگان و استفاده کنندگان خدمات توسعه کسب و کار حضور دارند.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به همراه مرگز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) و سازمان مدیریت صنعتی در این نمایشگاه حضور دارند.