موسسه اعتباری ملل در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های ایرانی تعداد ۹۰۶ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۳۴۱/۳۵۰ میلیون ریال از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه پرداخت نمود.    به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه به منظور افزایش جمعیت و جوانی جامعه در مرداد ماه تعداد […]

موسسه اعتباری ملل در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های ایرانی تعداد ۹۰۶ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۳۴۱/۳۵۰ میلیون ریال از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه پرداخت نمود.

 

 به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه به منظور افزایش جمعیت و جوانی جامعه در مرداد ماه تعداد ۳۷۱ فقره وام قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ ۱۴۰/۹۵۰ میلیون ریال به واجدین شرایط پرداخت نموده است.
این گزارش می‌افزاید: متقاضیان محترم می توانند از طریق سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از شعب موسسه اعتباری ملل را برای دریافت وام قرض الحسنه فرزندآوری انتخاب نمایند.