یکم شهریور ماه، سالروز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا بزرگ دانشمند، طبیب برجسته و نامدار ایرانی و روز پزشک می باشد، به همین مناسبت شرکت بیمه آسماری به همراه شریک تجاری خود شرکت کمک رسان ایران، قدردان زحمات تمامی پزشکان کشورمان می باشد. به نقل از روابط عمومی بیمه آسماری، یکم شهریور ماه، سالروز بزرگداشت […]

 

یکم شهریور ماه، سالروز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا بزرگ دانشمند، طبیب برجسته و نامدار ایرانی و روز پزشک می باشد، به همین مناسبت شرکت بیمه آسماری به همراه شریک تجاری خود شرکت کمک رسان ایران، قدردان زحمات تمامی پزشکان کشورمان می باشد.

به نقل از روابط عمومی بیمه آسماری، یکم شهریور ماه، سالروز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا بزرگ دانشمند، طبیب برجسته و نامدار ایرانی و روز پزشک می باشد، به همین مناسبت شرکت بیمه آسماری به همراه شریک تجاری خود شرکت کمک رسان ایران، قدردان زحمات تمامی پزشکان کشورمان می باشد که در تمامی شرایط در کنار بیمه شدگانمان هستند. امیدواریم ستاره ی زندگی و اختر دانششان، پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد.

ضمن تبریک روز پزشک به جامعه شریف درمانی کشور عزیزمان، امید است بتوانیم بیش از گذشته با طراحی پوشش های بیمه ای خلاقانه، پیوند منسجمی را با شبکه درمانی کشور ایجاد کنیم.