ابراهیمی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور در حاشیه برپایی چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری که در کیش در حال برگزاری است از غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد بازدید به عمل آورد. به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، ابراهیمی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی […]

ابراهیمی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور در حاشیه برپایی چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری که در کیش در حال برگزاری است از غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد بازدید به عمل آورد.

به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، ابراهیمی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور در حاشیه برپایی چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری که در کیش در حال برگزاری است از غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد بازدید به عمل آورد.
در این بازدید توسط هیات مدیره و مدیران منطقه ویژه اقتصادی لامرد در رابطه با فرصت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری در این کانون نو ظهور صنعتی توضیحاتی به مدعوین ارایه شد.