جامع خبر(جامع نیوز):استان یزد با پتاسنیل بالای گردشگری و مردمان خونگرم و مهمان نواز با گویشی شیرین، از جمله استان های پر جاذبه کشور به شمار می آید. ۱۲ شعبه بانک ایران زمین در یزد، ابرکوه، اردکان، بافق و میبد، پذیرای شهروندان و مهمانان در این استان هستند. بر همین اساس ابوالفضل پورحسنی مدیر شعب […]

جامع خبر(جامع نیوز):استان یزد با پتاسنیل بالای گردشگری و مردمان خونگرم و مهمان نواز با گویشی شیرین، از جمله استان های پر جاذبه کشور به شمار می آید.

۱۲ شعبه بانک ایران زمین در یزد، ابرکوه، اردکان، بافق و میبد، پذیرای شهروندان و مهمانان در این استان هستند.
بر همین اساس ابوالفضل پورحسنی مدیر شعب استان یزد در جمع روسای شعب لازمه رسیدن به موفقیت را جدیت بیان کرد و گفت: برای رشد سازمان مهمترین نکته جدیت و برنامه ریزی دقیق است. همکاران باید با بازاریابی مستمر و معرفی دقیق محصولات، مشتریان را با خدمات بانک آشنا کنند.
پورحسنی آراستگی شعب و همکاران را احترام به مشتریان بیان کرد و بر نظارت به این موضوع توسط روسا شعب تاکید کرد.