بانک آینده طرح «پاییز»، مساعدت در بخشودگی خسارات تأخیر بدهکاران خود را آغاز کرد.   بر این اساس، همه مشتریان بدهکار بانک ‎آینده می‌توانند با بهره‌مندی از امتیازات این طرح با مراجعه به شعبه‌ای که از آن تسهیلات گرفته‌اند بدهی خود را آسان‌تر تسویه کنند. طرح پاییز، از ششم مهر تا اول دی امسال اجرا می‎شود.

بانک آینده طرح «پاییز»، مساعدت در بخشودگی خسارات تأخیر بدهکاران خود را آغاز کرد.

 

بر این اساس، همه مشتریان بدهکار بانک ‎آینده می‌توانند با بهره‌مندی از امتیازات این طرح با مراجعه به شعبه‌ای که از آن تسهیلات گرفته‌اند بدهی خود را آسان‌تر تسویه کنند.

طرح پاییز، از ششم مهر تا اول دی امسال اجرا می‎شود.