جامع خبر(جامع نیوز):جزییات ارایه خدمات هوشمند بیمه زندگی با تسهیلات بانکی بدون ضامن ✓ همزمان با همابش سالانه مدیران ستادی،سرپرستان و روسای شعب شرکت بیمه «ما» ، با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت، از طرح مشترک بیمه «ما» و بانک ملت با نام فرابیمه ما رونمایی شد. ✓ طرح فرابیمه ما با بهره […]

جامع خبر(جامع نیوز):جزییات ارایه خدمات هوشمند بیمه زندگی با تسهیلات بانکی بدون ضامن

✓ همزمان با همابش سالانه مدیران ستادی،سرپرستان و روسای شعب شرکت بیمه «ما» ، با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت، از طرح مشترک بیمه «ما» و بانک ملت با نام فرابیمه ما رونمایی شد.
✓ طرح فرابیمه ما با بهره مندی از بستر تحول دیجیتال به مثابه یک موسسه اعتباری، نقش پر رنگی در ایجاد رفاه عمومی و رشد اقتصادی در کشور از طریق رشد بیمه های عمر و زندگی ایفا خواهد کرد.
✓ طرح فرابیمه ما بدون نیاز به چک و ضامن و همچنین بدون نیاز به مراجعه حضوری، ازطریق سامانه دیجیتال فرا بیمه، قابل ارائه است.

روابط عمومی و تبلیغات بیمه «ما»