در حمایت از تلاش‌های جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، سامسونگ به تازگی استراتژی پایدار زیست‌محیطی خود را معرفی کرد. در این راهبرد جدید کاهش اثرات زیست محیطی محصولات سامسونگ در اولویت قرار گرفته و هدف نهایی آن به صفر رسیدن اثرات مستقیم و غیرمستقیم محصولات بر محیط زیست تا سال ۲۰۵۰ است. برای پیاده‌سازی […]

در حمایت از تلاش‌های جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، سامسونگ به تازگی استراتژی پایدار زیست‌محیطی خود را معرفی کرد. در این راهبرد جدید کاهش اثرات زیست محیطی محصولات سامسونگ در اولویت قرار گرفته و هدف نهایی آن به صفر رسیدن اثرات مستقیم و غیرمستقیم محصولات بر محیط زیست تا سال ۲۰۵۰ است. برای پیاده‌سازی این راهبرد، سامسونگ فناوری‌های نوآورانه‌ خود را از دل فرایندهای تولید، چرخه عمر محصول و سایر بخش‌ها به کار می‌گیرد.

 

از امسال، سامسونگ تلاش خود را برای ایجاد آینده‌ای پایدار سرعت خواهد بخشید. در کنار این اقدامات، سامسونگ چرخه بازیافت منابع را به حداکثر می‌رساند و فناوری‌هایی را برای کمک به کاهش آلودگی و گازهای گلخانه‌ای با چشم‌انداز آینده‌ای پاک‌تر و پایدارتر توسعه خواهد داد. بخشی از برنامه‌ها و نتایج حاصل از آن را در اینفوگرافیک زیر معرفی کرده‌ایم.