جامع خبر(جامع نیوز):در احکام جداگانه سرپرست معاونت فنی و حقوقی و سرپرست شعبه استان تهران صندوق تامین خسارت های بدنی منصوب شدند.  به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در آیین تکریم و معارفه برخی مدیران صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: خدمت رسانی به مردم […]

جامع خبر(جامع نیوز):در احکام جداگانه سرپرست معاونت فنی و حقوقی و سرپرست شعبه استان تهران صندوق تامین خسارت های بدنی منصوب شدند.

 به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در آیین تکریم و معارفه برخی مدیران صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: خدمت رسانی به مردم و قشر آسیب پذیر جامعه، موهبتی الهی است که باید از این فرصت بزرگ، حداکثر قدرشناسی با انجام خدمت شایسته انجام شود.

مهدی قمصریان تصریح کرد: معیار اصلی سنجش مدیران حرکت و تلاش در جهت استیفای حقوق مردم و صندوق خواهد بود.

بر اساس احکام جدید صادره، مصطفی محمدی به عنوان سرپرست معاونت فنی و حقوقی، وحید عزیززاده به عنوان سرپرست دبیری شورای فنی و مطالعات، مهدی حسینی راد به عنوان مدیر بهبود روشها وعلیرضا نوری قلعه نو برای سرپرستی شعبه استان تهران صندوق منصوب شدند.