به همت شرکت بیمه دی، «زنگ بیمه» در مدارس استان کرمانشاه نواخته شد. به همت شرکت بیمه دی، «زنگ بیمه» در مدارس استان کرمانشاه نواخته شد. به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ در سال‌های اخیر طرح «زنگ بیمه» با هدف توسعه‌ی فرهنگ بیمه و آموزش مفاهیم بیمه‌ای در سنین پایه از سوی بیمه […]

به همت شرکت بیمه دی، «زنگ بیمه» در مدارس استان کرمانشاه نواخته شد. به همت شرکت بیمه دی، «زنگ بیمه» در مدارس استان کرمانشاه نواخته شد.

به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ در سال‌های اخیر طرح «زنگ بیمه» با هدف توسعه‌ی فرهنگ بیمه و آموزش مفاهیم بیمه‌ای در سنین پایه از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا ‌ابلاغ شده و در این راستا شرکت بیمه دی طی استقبال و همراهی با برنامه‌ی فوق، در مدارس استان کرمانشاه به فعالیت پرداخته است. باوندپور مدیر بیمه دی در استان کرمانشاه در این باره اظهار داشت؛ برگزاری چنین مراسم‌هایی که با نمایش، مسابقه، اهداء جوایز، کتاب و محصولات فرهنگی همراه است، می‌تواند ضمن ایجاد شادی و نشاط در میان دانش آموزان، موجب آشنایی ایشان با مفاهیم بیمه‌ای شده و ضریب نفوذ بیمه در سراسر کشور را تقویت نماید.