جامع خبر(جامع نیوز):آگاهی بیمه‌گزاران به روش‌ها و سیستم‌های پرداخت حق بیمه یکی از الویت های اصلی در خرده فروشی بیمه‌های زندگی است و استفاده از روش‌های انعطاف‌پذیر پرداخت حق بیمه می‌تواند منجر به ایجاد تجارب مثبت و افزایش رضایت در بیمه‌گزاران شود. به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، در همین راستا با همکاری مدیریت بازاریابی […]

جامع خبر(جامع نیوز):آگاهی بیمه‌گزاران به روش‌ها و سیستم‌های پرداخت حق بیمه یکی از الویت های اصلی در خرده فروشی بیمه‌های زندگی است و استفاده از روش‌های انعطاف‌پذیر پرداخت حق بیمه می‌تواند منجر به ایجاد تجارب مثبت و افزایش رضایت در بیمه‌گزاران شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، در همین راستا با همکاری مدیریت بازاریابی و فروش بیمه‌های زندگی و مدیریت روابط عمومی بیمه ملت، ویدئوی آموزشی روش‌های پرداخت حق بیمه زندگی برای بهره‌برداری شبکه فروش و بیمه‌گزاران تهیه شده تا در اختیار مخاطبان قرار گیرد.