سومین جلسه کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور به ریاست علی نبوی رئیس هیات عامل ایدرو و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در محل سازمان گسترش و […]

سومین جلسه کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور به ریاست علی نبوی رئیس هیات عامل ایدرو و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار گردید.

به گزارش جامع خبربه نقل از ایدرونیوز، در این جلسه ضمن بررسی کلیات فرآیند اجرای نوسازی و بازسازی صنایع از مرحله شناسایی واحدهای مشمول تا انجام عارضه‌یابی، اجرای پروژه‌های بهبود، تعیین شیوه تامین مالی و نظارت بر اثربخشی اجرا،‌ مقرر گردید به منظور شناسایی دقیق واحدهایی که نوسازی و بازسازی آن‌ها از توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی برخوردار است، انتخاب واحدها در گام نخست توسط ادارات صنعت،‌ معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها انجام شده و در صورت تایید دفاتر تخصصی رشته‌فعالیتی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و تمایل واحد تولیدی به نوسازی و بازسازی فرآیند ثبت‌نام در بن‌سازه نوسازی و بازسازی و انجام عملیات عارضه‌یابی مقدماتی آغاز گردد.کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور بر پایه مصوبه هیات دولت و در اجرای بند (ح) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور با مسئولیت ایدرو تشکیل شده است