با مجوز بانک مرکزی، موسسه اعتباری ملل فروش اوراق سپرده‌ ۲۳ درصدی را آغاز کرد. به نقل از روابط‌عمومی موسسه اعتباری ملل، مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام از سوی بانک مرکزی به موسسه اعتباری ملل اعطا شد.

با مجوز بانک مرکزی، موسسه اعتباری ملل فروش اوراق سپرده‌ ۲۳ درصدی را آغاز کرد.

به نقل از روابط‌عمومی موسسه اعتباری ملل، مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام از سوی بانک مرکزی به موسسه اعتباری ملل اعطا شد.