فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار (ویژه سرمایه گذاری عام) با نرخ ۲۳ درصد در بانک سپه آغاز شد.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، به استناد مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می توانند با مراجعه به شعب بانک سپه نسبت به سپرده گذاری از طریق […]

فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار (ویژه سرمایه گذاری عام) با نرخ ۲۳ درصد در بانک سپه آغاز شد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، به استناد مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می توانند با مراجعه به شعب بانک سپه نسبت به سپرده گذاری از طریق اخذ اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد اقدام نمایند