شرکت بیمه “ما” موفق شد تا با اجرای استراتژی های تبیین شده در راستای بهینه­‌سازی پرتفوی، مدیریت ریسک، تمرکز بر جذب رشته های کم ریسک و ارتقای توانمندی­‌های شبکه فروش، تا تاریخ سی آذر ماه، بیست و پنج هزار میلیارد ریال پرتفوی کسب کند. به نقل از روابط عمومی ، بیمه “ما” بر اساس گزارش عملکرد […]

شرکت بیمه “ما” موفق شد تا با اجرای استراتژی های تبیین شده در راستای بهینه­‌سازی پرتفوی، مدیریت ریسک، تمرکز بر جذب رشته های کم ریسک و ارتقای توانمندی­‌های شبکه فروش، تا تاریخ سی آذر ماه، بیست و پنج هزار میلیارد ریال پرتفوی کسب کند.

به نقل از روابط عمومی ، بیمه “ما” بر اساس گزارش عملکرد ماهانه منتهی  به آخر آذر ماه سال جاری، ۲۵٫۰۰۸ میلیارد ریال پرتفوی کسب کرده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد رشد حق بیمه را نیز تجربه کرده است.

این گزارش افزود: در بازه زمانی نه ماهه تا پایان آذرماه، رشته بیمه­‌های آتش سوزی۲۸ درصد از درآمد صدور بیمه نامه را به خود اختصاص داده و سهم بسزایی در فروش شرکت داشته است