شرکت پاکسان در دی ماه سال جاری توانست افزایش فروش ۱۳۲ درصدی را محقق سازد.  به نقل از روابط عمومی شرکت پاکسان، این شرکت پس از تغییرات مدیریتی اخیر و حضور شهریار محمدی راد به عنوان مدیرعامل، ضمن بازنگری در فرایندهای تامین، تولید و عرضه موفق به فروش معادل ۱.۷۴۷.۱۰۸ میلیون ریال از محصولات تولیدی […]

شرکت پاکسان در دی ماه سال جاری توانست افزایش فروش ۱۳۲ درصدی را محقق سازد.

 به نقل از روابط عمومی شرکت پاکسان، این شرکت پس از تغییرات مدیریتی اخیر و حضور شهریار محمدی راد به عنوان مدیرعامل، ضمن بازنگری در فرایندهای تامین، تولید و عرضه موفق به فروش معادل ۱.۷۴۷.۱۰۸ میلیون ریال از محصولات تولیدی خود شد تا بتواند افزایش ۱۳۲ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل رقم بزند.

محمدی راد با اعلام این خبر افزود: برای سال مالی جاری برنامه های مدونی پیش بینی شده است تا با ریل گذاری صحیح و اصولی بتوانیم مسیر حرکتی شرکت را به سمت تحقق اهداف تعریف شده برده و با بهره گیری از ظرفیت های مجموعه به توسعه بازار، افزایش فروش و در نتیجه سودآوری دست یابیم