رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل بیمه ایران به مناسبت برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش در جزیره کیش، بر تأمین پوشش ریسک های موجود در تولیدات داخل در صنعت پالایش و پتروشیمی کشور تاکید کرد. مهندس حسن شریفی ، رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل بیمه ایران طی […]

رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل بیمه ایران به مناسبت برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش در جزیره کیش، بر تأمین پوشش ریسک های موجود در تولیدات داخل در صنعت پالایش و پتروشیمی کشور تاکید کرد.

مهندس حسن شریفی ، رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل بیمه ایران طی بازدید از غرفه بیمه ایران  در چهارمین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش جزیره کیش ضمن اشاره به نقش و جایگاه حیاتی صنعت پتروشیمی در تامین  ارز کشور ، بر آمادگی بیمه ایران و صنعت بیمه  برای تامین امنیت سرمایه گذاری ، تولید  و  فعالیت این صنعت تاکید کرد و خواستار توسعه ارتباطات این دو صنعت برای  حمایت از برنامه های توسعه دولت خدمتگزار شد.