جامع خبر(جامع نیوز):بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک تجارت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری علی‌الحساب تا سقف ۲۲٫۵ درصد سود می‌پردازد. به نقل از  اداره روابط‌عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت، بر اساس این بخشنامه، بانک تجارت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۵ درصد، ویژه سه‌ماهه ۱۲ درصد، ویژه شش‌ماهه […]

جامع خبر(جامع نیوز):بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک تجارت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری علی‌الحساب تا سقف ۲۲٫۵ درصد سود می‌پردازد.

به نقل از  اداره روابط‌عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت، بر اساس این بخشنامه، بانک تجارت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۵ درصد، ویژه سه‌ماهه ۱۲ درصد، ویژه شش‌ماهه ۱۷ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک ساله ۲۰٫۵ درصد، دو ساله ۲۱٫۵ درصد و سه ساله ۲۲٫۵ درصد سود پرداخت می‌کند.

بر این اساس، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک‌ واحد درصد خواهد بود. همچنین معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ماه‌شمار است و حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه است.

جدول نرخ‌های شکست سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک تجارت نیز بر اساس جدول زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد:

سپرده‌های مشمولمدت‌ ماندگاری سپرده کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدتنرخ سود علی‌الحساب متعلقه برای تمام دوره ماندگاری
تمام سپرده‌های مدت‌دارکمتر از سه ماه۴ درصد
کوتاه‌مدت ویژه ۶ ماهه، بلندمدت با سررسید یک‌سال، دو‌سال و سه‌سالبیش از ۳ ماه و کمتر از ۶ ماه تمام۱۱ درصد
بلندمدت با سررسید یک‌سال، دو‌سال و سه‌سالبیش از ۳ ماه و کمتر از یک سال تمام۱۶ درصد
بلندمدت با سررسید دو‌سال و سه‌سالبیش از یک سال و کمتر از ۲ سال تمام۱۹٫۵ درصد
بلندمدت با سررسید سه‌سالبیش از ۲ سال و کمتر از ۳ سال تمام۲۰٫۵ درصد