به گزارش جامع خبر(جامع نیوز):در راستای مشتری مداری امکان درخواست کارت سفارشی الکترونیک طرح ملل کارت و هدیه کارت موسسه ملل فراهم گردیه است که مشتریان طرح وایده های خود را روی کارت شخصی وهدیه خود داشته باشندلازم به ذکر است هدف مهم این موسسه اعتباری جلب نظر همه مشتریان چه عام وخاص می باشد. […]

به گزارش جامع خبر(جامع نیوز):در راستای مشتری مداری امکان درخواست کارت سفارشی الکترونیک طرح ملل کارت و هدیه کارت موسسه ملل فراهم گردیه است که مشتریان طرح وایده های خود را روی کارت شخصی وهدیه خود داشته باشندلازم به ذکر است هدف مهم این موسسه اعتباری جلب نظر همه مشتریان چه عام وخاص می باشد.

گفتنی است مشتریان موسسه برای درخواست کارت سفارشی الکترونیکی بر روی دکمه درخواست کارت کلیک نموده و فیلدهای مد نظر را با دقت تکمیل و سفارش خود را ثبت نمایید.

بعد از تکمیل و ثبت سفارش، توسط سیستم کد رهگیری و تاییدیه الکترونیکی نمایش داده می شود که شما می توانید با انتخاب دکمه پیگیری کارت از وضعیت سفارش خود مطلع شوید و بعد از حداکثر ۱۵ روز کاری، کارت سفارشی خود را در شعبه مد نظر و تعیین شده دریافت نمایید.