آیین معارفه سرپرست مدیریت امور شعب و نمایندگان بیمه آرمان برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، با حکم دکتر مجید قلی پور ، ابوالفضل قاسمی به عنوان سرپرست مدیریت امور شعب و نمایندگان بیمه آرمان منصوب شد. در این جلسه معارفه که سرپرست معاونت فروش و بازاریابی، مشاور و مدیر حوزه مدیر […]

آیین معارفه سرپرست مدیریت امور شعب و نمایندگان بیمه آرمان برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، با حکم دکتر مجید قلی پور ، ابوالفضل قاسمی به عنوان سرپرست مدیریت امور شعب و نمایندگان بیمه آرمان منصوب شد.

در این جلسه معارفه که سرپرست معاونت فروش و بازاریابی، مشاور و مدیر حوزه مدیر عامل، سرپرست مدیریت بازاریابی وروابط مشتری و سرپرست مدیریت پشتیبانی و جمعی از کارکنان واحد­های امور شعب­ونمایندگان و فروش­و­بازاریابی، دوشنبه اول اسفند ماه حضور داشتند، برگزار گردید.