با تصویب هیات مدیره شرکت گسترش صنایع بلوچ، امیرحسین چایچی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت منصوب شد به نقل از ایدرونیوز، شرکت گسترش صنایع بلوچ از سال ۱۳۸۸ با هدف اشتغال سالم، افزایش درآمد و ارتقا سطح زندگی مردم محروم منطقه و تامین بخشی از نیاز کشور به منسوجات، تحت پوشش […]

با تصویب هیات مدیره شرکت گسترش صنایع بلوچ، امیرحسین چایچی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت منصوب شد

به نقل از ایدرونیوز، شرکت گسترش صنایع بلوچ از سال ۱۳۸۸ با هدف اشتغال سالم، افزایش درآمد و ارتقا سطح زندگی مردم محروم منطقه و تامین بخشی از نیاز کشور به منسوجات، تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفته است.چایچی دانش آموخته مهندسی تکنولوژی نساجی است و در سوابق خود مدیر کارخانه فرش زمردین کاشان، مدیر بازرگانی شرکت گسترش صنایع بلوچ و رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه صنایع غیر فلزی ایدرو را دارد.