جامع خبر(جامع نیوز):شرکت سهامی بیمه “ما” به منظور تکمیل خدمات خود، اقدام به طراحی محصول جدید در قالب پوشش “همیارمسیر” کرده است. به نقل از روابط عمومی، شرکت بیمه “ما”در راستای رفع دغدغه بیمه گذاران ارجمند خود، در بخش بیمه های بدنه اتومبیل، پوشش “همیارمسیر” را طراحی کرده که بر این اساس، خریداران این پوشش در […]

جامع خبر(جامع نیوز):شرکت سهامی بیمه “ما” به منظور تکمیل خدمات خود، اقدام به طراحی محصول جدید در قالب پوشش “همیارمسیر” کرده است.

به نقل از روابط عمومی، شرکت بیمه “ما”در راستای رفع دغدغه بیمه گذاران ارجمند خود، در بخش بیمه های بدنه اتومبیل، پوشش “همیارمسیر” را طراحی کرده که بر این اساس، خریداران این پوشش در ذیل بیمه نامه بدنه می توانند در صورت نقص فنی حادث ( در حالت بدون تصادف ) هزینه های مربوط به حمل وسیله نقلیه معیوب را تا نزدیک ترین تعمیرگاه و هزینه های اسکان سرنشینان خودرو را بر مبنای حداکثر ( تا ظرفیت مجاز ) و هزینه تعمیرات ،  غیر از هزینه لوازم مصرفی را دریافت نمایند.